Al Risalah al Jami’ah wa al Tazkirah al Nafi’ah

Kitab yang berjudul  “ al-Risalah al-Jami’ah wa al-Tazkirah al-Nafi’ah ” merupakan karya al-‘Allamah al-Sayyid Ahmad bin Zain bin ‘Alawi bin Ahmad al-Habsyi (1069-1145H), seorang tokoh ulama terkenal mazhab Syafi’i dari Hadhramaut, Yaman.

Dalam kitab “ Risalah al-Jami’ah wa al-Tazkirah al-Nafi’ah” ini diterangkan secara ringkas mengenai tiga bidang utama dalam agama, yaitu akidah, fiqih dan tasawuf. Namun begitu, perbahasan utama yang diterangkan dalam kitab ini adalah mengenai bidang fiqih mengikuti mazhab Syafi’i, yang berkaitan dengan fiqh ibadah, yaitu sholat, zakat, puasa dan haji. Penerangan tentang ibadah sholat lebih terperinci dibanding ibadah yang lain.

Kitab ini telah menjadi teks pengajian  dan rujukan para ulama dan pelajar di kebanyakan  pusat pengajian Islam, sekolah dan pondok di Hadramaut dan  lainnya  seperti Zabid, Tihamah Yaman,  Mekah, Madinah, Indonesia, Malaysia, Mesir, Afrika Selatan, Kenya, Uganda dan Algeria.

 

Sumber rujukan kitab al-Riasalah al-Jami’ah

al-‘Allamah al-Sayid Ahmad bin Zain al-Habsyi, penyusun kitab al-Risalah al-Jami’ah ini ada menerangkan sumber penulisan kitabnya dalam pendahuluan kitab al-Risalah al-jami’ah;

“ Maka ini adalah beberapa permasalahan yang diringkaskan dari sebahagian kitab-kitab karya Hujjatul Islam al-Ghazali. Sesiapa yang mengetahui dan mengamalkannya, kami memohonkan pengharapan daripada Allah untuknya agar menjadi seorang ahli imu yang zahir batin ”.

Di antara kitab yang disusun oleh ulama kemudian,  yang menguraikan kitab al-Riasalah al-Jami’ah ialah;

  1.     Anwar Lami’ah wa Tatimmat Wasi’ah Syarh Risalah Jami’ah wa Tazkirah Nafi’ah.
  2.     Bahjah al-Wasail bi Syarh Masail al-Risalah Jami’ah wa Tazkirah Nafi’ah.
  3.     Syarah’ Allamah Muhammad bin Salim Ba Basil Al-Hajrini Al-Hadhrami Al-Makki.
  4.     Durur Lami’ah syarh Risalah Jami’ah
  5.     Ghilafah Sati’ah li Aali al-Lami’ah min Risalah Jami’ah.
  6.     al-Dilalah al-Nafi’ah Syarh al-Risalah  al-Jami’ah, karya Shalih bin Mathran.

Download Kitab Risalah al-Jami’ah klik disini.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*